Tuyển dụng liên tục:

Yêu cầu tuyển dụng:

  • Bạn là người có đam mê, nhiệt huyết với bất động sản.
  • Bạn là người cởi mở, biết trân trọng người khác.
  • Bạn là người tự tin, có tư duy cầu thị, học hỏi.
  • Bạn sẵn sàng hành động.

Hãy liên hệ hotline: 0904.060.656 hoặc email: trinhdonggia@gmail.com