Tuyển dụng liên tục:

 1. Lãnh đạo chọn nhân viên: 
  • Chọn trung thực
  • Chọn chăm chỉ
  • Chọn người kỷ luật
  • Chọn người có trí tiến thủ, biết lắng nghe, biết tiếp thu
 2. Nhân viên chọn lãnh đạo:
  • Đủ đức đủ tài: Chỉ tài chưa đủ dụng người, phải đủ đức mới làm được việc lớn
  • Giữ trữ tín: Tín nhiệm với nhân viên là tín nhiệm với chính mình và khách hàng
  • Đủ tầm nhìn: Tầm nhìn quá xa sẽ mệt, nhìn quá gần sẽ không thấy hết rủi ro
  • Đủ kiên định: để vượt qua khó khăn, tránh cám dỗ….

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Bạn là người có đam mê, nhiệt huyết với bất động sản.
 • Bạn là người cởi mở, biết trân trọng người khác.
 • Bạn là người tự tin, có tư duy cầu thị, học hỏi.
 • Bạn sẵn sàng hành động.

  Hoặc gọi trực tiếp vào Hotline (24/7) 0904.060.656

  Hãy liên hệ hotline: 0904.060.656 hoặc email: trinhdonggia@gmail.com